Ống thép luồn dây mềm CVL (Flexible conduit)- UL standard – Ống thép luồn dây mềm bọc nhựa PVC (Weather-proof/liquid-tight flexible conduit)

– Ông ruột gà lõi thép luồn dây điện